THÔNG BÁO V/V KHÔNG TỔ CHỨC ĐƯỢC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày đăng: Thứ ba - 20/04/2021 12:29
THÔNG BÁO V/V KHÔNG TỔ CHỨC ĐƯỢC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

THÔNG BÁO V/V KHÔNG TỔ CHỨC ĐƯỢC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

             Kính gửi :         Quý cổ đông Công ty CP XNK&HTĐT Vilexim
                                            
            Căn cứ các quy định tại Khoản 4 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 29.3 Điều lệ Công ty CP XNK&HTĐT Vilexim, Chủ tịch HĐQT xin thông báo tới Quý cổ đông về vấn đề Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026, như sau: 
 
            Ngày 10 tháng 3 năm 2021, Chủ tịch HĐQT – Nguyễn Trường Sơn đã gửi các thành viên Hội Đồng Quản Trị (“TV HĐQT”) Giấy mời họp HĐQT số 02/CV-HĐQT triệu tập phiên họp HĐQT quý I/2021 để đánh giá kết quả kinh doanh năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và công tác chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, nhiệm kỳ 2021-2026. Tuy nhiên, tại buổi họp ngày 16/03/2021, ba thành viên là ông Nguyễn Thành Trung, Vũ Đình Phúc, Nguyễn Văn Việt vắng mặt không có lý do. Ngày 17 tháng 3 năm 2021, Chủ tịch HĐQT gửi tiếp Giấy triệu tập họp HĐQT lần 2 số 03/CV-HĐQT tới các TV HĐQT, nhưng ba thành viên trên vẫn vắng mặt không lý do.
 
            Vì vậy, mặc dù Chủ tịch HĐQT đã triệu tập họp HĐQT để thống nhất về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên, nhưng do 03 thành viên nêu trên liên tục vắng mặt nhiều phiên họp, không thực hiện chức năng nhiệm vụ của TV HĐQT, nên việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 không thể triển khai đúng theo quy định.
 
             Trân trọng kính báo để Quý cổ đông được biết.
Bình luận ngay
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM
Địa chỉ: 170 - Giải Phóng - P. Phương Liệt - Q. Thanh Xuân - TP.Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 869 4171 - (84.4) 869 4169 - Fax: (84.4)3869 4168 - Email: vilexim@hn.vnn.vn - Website: www.vilexim.com.vn
Xem Website tốt nhất với trình duyệt Chrome & Internet Explorer ( Không hiển thị tốt trên trình duyệt Firefox )