CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Ngày đăng: Chủ nhật - 21/04/2019 23:15
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Nội dung chương trình Đại Hội

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Địa điểm Hội trường Chi nhánh Công ty CP XNK & HTĐT Vilexim : Số 139, Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội
8h00- 8h30 Đón khách, Phát tài liệu, kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết
8h30-8h45 Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội
  Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
8h45 - 8h55 Chào cờ
  Khai mạc Đại hội
  Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, lấy ý kiến biểu quyết thông qua
8h55h00- 10h25 Đại hội xem xét một số nội dung
  Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội
  Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019
  Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018
  Báo cáo họat động của Ban kiêm soát Công ty năm 2018 và phương hướng năm 2019
10h25-11h25 Thảo luận và trao đổi
11h25-11h35 Biểu quyết thông qua những nội dung đã thảo luận
11h35-11h45 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h45-11h55 Tuyên bố bế mạc Đại hội
11h55-12h00 Hạ cờ
 

Tác giả bài viết: Admin
Bình luận ngay
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM
Địa chỉ: 170 - Giải Phóng - P. Phương Liệt - Q. Thanh Xuân - TP.Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 869 4171 - (84.4) 869 4169 - Fax: (84.4)3869 4168 - Email: vilexim@hn.vnn.vn - Website: www.vilexim.com.vn
Xem Website tốt nhất với trình duyệt Chrome & Internet Explorer ( Không hiển thị tốt trên trình duyệt Firefox )