THÔNG BÁO: Nội dung chương trình Đại Hội Cổ Đông lần thứ 15

Ngày đăng: Thứ tư - 10/06/2020 07:06
THÔNG BÁO: Nội dung chương trình Đại Hội Cổ Đông lần thứ 15

THÔNG BÁO: Nội dung chương trình Đại Hội Cổ Đông lần thứ 15

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 15 NHIỆM KỲ 2020 - 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM
Thời gian: 07 h 30’ - 12 h 05’ Thứ hai, ngày 22 tháng 06 năm 2020
Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Trung tâm xuất khẩu lao động Công ty VILEXIM
Số 139 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Chương trình đại hội:

THỜI GIAN NỘI DUNG
07:30 – 08:00
 • Đón tiếp đại biểu, cổ đông tham dự ĐH
 • Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự
08:00 – 08:10
 • Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 • Tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
08:10 – 08:30
 • Chào cờ, Khai mạc Đại hội
- Thông qua chương trình và qui chế làm việc của ĐH lấy ý kiến biểu quyết;
- Giới thiệu đoàn chủ tịch và Ban thư ký => Lấy ý kiến biểu quyết thông qua.
08;30 - 09: 15
 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) Nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025
 2. Báo cáo của BGĐ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
 3. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và nhiệm kỳ 2015 - 2020;
 4. Báo cáo Tài chính năm 2019;
 5. Tờ trình của HĐQT:V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch lợi nhuận năm 2020
 6. Tờ trình của HĐQT:V/v: Chi thù lao HĐQT & BKS năm 2019 và dự kiến 2020
 7. Tờ trình của HĐQT: V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;
 8. HĐQT, BKS báo cáo hết nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu ban kiểm phiếu
09:15 – 10:15
 • Đại hội Thảo luận về các báo cáo và tờ trình Đại hội
10:15 – 11:00
 • Bầu HĐQT mới; Bầu BKS mới nhiệm kỳ 5 năm (2020 - 2025)
 • Đại hội thông qua biên bản và Nghị quyết ĐH
11:00 - 11:15
 • Biểu quyết và thông qua các báo cáo và Tờ trình trình Đại hội
11:15 - 11:30 Đại hội nghỉ giải lao
11:30 - 11: 45
 • Công bố kết quả bầu HĐQT mới; Ban KS mới nhiệm kỳ 5 năm (2020-2025)
 • HĐQT và BKS mới ra mắt Đại hội
11:45 - 12:00
 • Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội và Biên bản đại hội
12:00 - 12:05
 • Bế mạc ĐH, Chào cờ
12:05 Đại hội kết thúc, mời các quý đại biểu, cổ đông dự bữa cơm trưa tại nhà hàng

Bình luận ngay
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM
Địa chỉ: 170 - Giải Phóng - P. Phương Liệt - Q. Thanh Xuân - TP.Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 869 4171 - (84.4) 869 4169 - Fax: (84.4)3869 4168 - Email: vilexim@hn.vnn.vn - Website: www.vilexim.com.vn
Xem Website tốt nhất với trình duyệt Chrome & Internet Explorer ( Không hiển thị tốt trên trình duyệt Firefox )