Thông báo: V/v: Hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày đăng: Thứ sáu - 24/04/2020 19:59
Thông báo: V/v: Hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo: V/v: Hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

THÔNG BÁO V/v: Hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Kính gửi: Quí Cổ đông!
 
- Đại hội đồng cổ đông năm 2020 như dự kiến được tổ chức trong tháng 4/2020 nhưng do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh nCovid-19 phải hoãn họp trong thời gian này.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp, dự kiến trước ngày 30/06/2020.
 
Xin trân trọng thông báo tới toàn thể các Quí vị Cổ đông!


               TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
              CHỦ TỊCH
 
          Nguyễn Trường Sơn 
              (đã ký)
 

 

 
 

 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 

Nguồn tin: Vilexim.com.vn
Bình luận ngay
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM
Địa chỉ: 170 - Giải Phóng - P. Phương Liệt - Q. Thanh Xuân - TP.Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 869 4171 - (84.4) 869 4169 - Fax: (84.4)3869 4168 - Email: vilexim@hn.vnn.vn - Website: www.vilexim.com.vn
Xem Website tốt nhất với trình duyệt Chrome & Internet Explorer ( Không hiển thị tốt trên trình duyệt Firefox )