TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH
 Sứ mệnh: 

•  Mang lại những giá trị và sự hài lòng cho khách hàng bằng chất lượng tốt nhất với giá cả cạnh tranh.
•  Tối ưu lợi ích cổ đông.
•  Tạo dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo mà ở đó mỗi thành viên làm việc tận tụy hết mình, nơi hội tụ và phát triển nhân tài.

Tầm nhìn chiến lược:

•  Trở thành Công ty lớn mạnh hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Triết lý kinh doanh:

* Đầu tư: Đầu tư có trọng điểm, có tính đến sự tương hỗ cho nhau của các dự án, hiệu quả đầu tư cao.

* Chất lượng dịch vụ: Là sự sống còn của doanh nghiệp, là yếu tố tạo nên sự phát triển bền vững.

* Khánh hàng là bạn hàng: VILEXIM cùng chia sẻ lợi ích, trách nhiệm, thuận lợi và khó khăn cùng khách hàng.

* Táo bạo và đột phá: Rút ngắn khoảng cách, đi tắt đón đầu, tạo thế cạnh tranh lành mạnh.

* Cải tiến liên tục: Không có sự vĩnh cửu trong suy nghĩ, mọi sáng kiến đều được tôn trọng và đóng góp vào sự thành công chung.

* Tinh thần đoàn kết và sự thống nhất: Là nền tảng tạo nên sức mạnh phát triển bền vững chắc của VILEXIM.

* Kiểm soát rủi ro: Các yếu tố rủi ro đều được tính đến trong mọi hoạt động của VILEXIM.

* Phương châm hành động: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời, triển khai quyết liệt.

 
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM
Địa chỉ: 170 - Giải Phóng - P. Phương Liệt - Q. Thanh Xuân - TP.Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 869 4171 - (84.4) 869 4169 - Fax: (84.4)3869 4168 - Email: vilexim@hn.vnn.vn - Website: www.vilexim.com.vn
Xem Website tốt nhất với trình duyệt Chrome & Internet Explorer ( Không hiển thị tốt trên trình duyệt Firefox )